Урок 13 – Мой день

 Lekce 13 –  Můj den

Урок 13 — Диалоги

HelenaDobrý den.
JanDobrý den. Včera jsem vám telefonoval, ale nebyla jste doma.
HelenaV kolik hodin to bylo?
JanAsi ve čtvrt na pět.
HelenaByla jsem s Olgou nakupovat.
JanByly jste spolu na nákupu?
HelenaAno, a co jste potřeboval?
JanByli jsme s Pavlem u Tomáše a nevěděli jsmé jak přeložit jedno ruské slovo do češtiny.
Словарь

telefonoval jsem – я звонил (в прошедшем времени глаголы изменяются по родам и требуют вспомогательного глагола být для обозначения лица)
nebyla jste – вас не было (вежливая форма; досл.: вы не была/отсутствовала)
bylo – было. Для глаголов в 3-м лице (он, она, оно, они) вспомогательные формы глагола být не нужны
byly jste – вы были (окончание -y указывает на неодушевлённость)
přeložit – перевести


Poslouchejte prosím

HelenaJaké slovo jste neznali?
JanPavel říkal, že je jeden film «úžasný», a já, že je «strašný». Ale myslím, že «úžasný» znamená v ruštině něco jiného než v češtině.
Helena«Užasný» je ruský «strašný»!
JanTak proto jsem mu nerozuměl!
Словарь

říkal – говорил, сказал. Форма глагола říkat (после него (в отличие от mluvit – говорить) идут придаточные предложения с союзом že)
úžasný – потрясающий
ruština – русский язык; ср.: čeština
než – чем (сравнительный союз)


Opakujte prosím

HelenaO čem jste s Pavlem mluvil?
JanMluvili jsme o filmech.
HelenaRozuměl jste všemu, co Pavel říkal?
JanJednomu slovu jsem nerozuměl.
HelenaNeměli jste slovník nebo učebnici?
JanNe, bohužel neměli.
Словарь

slovník – словарь
učebnice – учебник


Poslouchejte prosím

JanCo jste s Olgou koupily?
HelenaNejdřív jsme koupily nějaké jídlo a pak jsme šly každá do jiného obchodu.
JanAha, nakupovat oblečení.
HelenaJá jsem potřebovala kalhoty a Olga si šla koupit nějaké boty.
JanJá si boty koupil před týdnem.

Opakujte prosím

HelenaJsou to tyhle boty?
JanAno, koupil jsem je u Bati.
HelenaKolik stály?
JanNebyly drahé. Asi 1.000 Kč. A jsou teplé.
HelenaKupujete vždy u Bati?
JanNe, předtím jsem si kupoval boty jinde.
Словарь

Baťa – чешская фирма, изготавливающая и продающая обувь. Сейчас это крупная транснациональная компания
předtím – раньше


Poslouchejte prosím

TomášV kolik hodin jsi včera vstal?
PavelV půl osmé.
TomášV kolik hodin ses včera myl?
PavelAsi ve tři čtvrtě na devět.
TomášCo jsi včera snídala?
OlgaMěla jsem čaj a koláč.
TomášKde jsi včera obědval?
PavelU McDonalda.
TomášDívala ses včera na televizi?
OlgaJen chvíli. Nic zajímavého nedávali.
TomášV kolik hodin jsi šla včera spát?
OlgaPo jedenácté. Ty jsi ale zvědavý!
Словарь

ses – jsi se (прошедшее время; возвратные частицы se, si всегда безударные; порядок слов фиксированный; отличайте от sis = jsi + si)
dávat – показывать (по телевидению)
zvědavý – любопытный
Jsem zvědav(-a) – интересно (досл.: я интересуюсь)


Opakujte prosím

TomášV kolik hodin jsi včera vstal?
PavelV půl osmé. Nebo o něco později.
TomášCo jsi včera snídala?
OlgaMěla jsem čaj a koláč.
TomášCo jsi dělala včera odpoledne?
OlgaČetla jsem detektivku. A pak jsme šly s Helenou nakupovat, do banky a na poštu.
Словарь

později – позже (сравнительная степень наречия pozdě – поздно)
četla jsem – я читала
detektivka – детектив (о книге, фильме)
banka – банк


Poslouchejte prosím

JanKde jsou dnes Olga a Pavel?
HelenaJeli do Brna.
JanJak dlouho tam budou?
HelenaZítra se prý vrátí zpátky.
Словарь

prý – будто, говорят, по некоторым данным


Opakujte prosím

JanKde jsou dnes Olga a Pavel?
HelenaJeli vlakem na výlet do Brna.
JanCesta vlakem do Brna je hezká.
HelenaJá z Brna do Prahy vždy jezdila autem.
JanJak dlouho tam budou?
HelenaZítra se vrátí zpátky.

Poslouchejte prosím

OlgaTomáši, kdy ses narodil?
TomášNarodil jsem se devatenáctého února devatenáct set šedesát pět.
OlgaTak to jsi ryby.
TomášVěříš na to?
OlgaDřív jsem na to věřila, ale teď už ne.
PavelJá jsem se narodil dvaadvacátého září devatenáct set padesát čtyři.
Словарь

narodit se – родиться
dřív – раньше


Opakujte prosím

HelenaKolik je vám let?
JanKdy máte narozeniny?
HelenaKdy máte svátek?
JanKdy jste měli svatbu?
Словарь

Kolik je vám let? – Сколько вам лет?
narozeniny – день рождения
svátek – именины
slavit svátek – отмечать праздник, справлять именины

Урок 13 — Упражнения

1) Ответьте на вопросы к диалогу.

а. Со všechno dělala včera Olga?

б. O čem mluvili Helena a Jan?

в. Co dělal včera Pavel?

г. Proč včera telefonoval Jan Heleně?

Ответ

а. Произвольные ответы;
б. о jazyce, tom, со Helena včera dělala, a o botách;
в. Произвольные ответы;
г. Chtěl se zeptat jak přeložit jedno ruské slovo.

2) Заполните пропуски подходящими вопросительными словами.

а. _____jsi včera nebyl doma?

б. _____jste včera šla?

в. _____stojí tento koláč?

г. _____byli v neděli Jan a Tomáš?

д. _____mluvíš?

Ответ

a. proč; б. kam; в. kolik; г. kde; д. o kom /s kým

3) Вставьте глаголы в прошедшем времени в следующие фразы:

а. Helena (koupit si)______novou detektivku.

б. Naše rodina (jít)_______v úterý do kina.

в. Co (mít, ty)________k obědu?

г. Už (číst, vy)_______tu novou knihu?

д. Kde (být)________včera Pavel?

е. Kdy (narodit se)______Tomáš Straka?

ж. Já a moje žena (být)______na výletě v Plzni.

Ответ

а. si koupila; б. šla; в. jsi měl/a; г. jste četl/a/i/y; д. byl; e. se narodil; ж. jsme byli

4) Скажите по-чешски.

а. Где ты купила свитер?

б. В каком ресторане вы ужинали, Ян?

в. Куда поехали Ольга и Павел?

г. Где и когда вы встретились?

д. Какая была вчера погода?

е. О чём мы хотели его спросить?

Ответ

a. Kde sis koupila svetr?
б. V které restauraci jste večeřel, Jane?
в. Kam jeli Olga a Pavel?
г. Kde a kdy jste se setkali?
д. Jaké bylo včera počasí?
e. Na co jsme se ho chtěli zeptat?

5) Какие из глаголов возвратные, т. е. употребляются с se/si?

sednout, líbit, jmenovat, narodit, setkat, těšit, zeptat, dívat

Ответ

Все.

6) Какая была вчера погода:

Слова-подсказки: bouřka — гроза, horko — жарко, horký — горячий, sucho — засуха, chladno — холодно.

Ответ

Произвольные ответы.

7) Расскажите о себе:

а. Когда вы родились?

б. В каком городе вы родились?

в. Где вы учились в школе?

г. Кем вы хотели работать?

д. Кем вы на самом деле стали?

е. Какие страны вы посетили?

ж. Когда вы начали учить чешский язык?

Ответ

Произвольные ответы.

8) Как вы провели вчерашний день. Что делали?

Ответ

Произвольные ответы.