Урок 5 – Прогулка по городу

Lekce 5 – Procházka po městě

Урок 5 — Диалоги

PavelDobrý den.
JanDobrý den. Vy někam jdete?
PavelAno, jdu se projít po městě. Nechcete jít se mnou?
JanS radostí, můžu vám ukázat Prahu.
PavelNo to je výborné!
JanKdy budete hotov?
PavelBudu připraven za čtvrt hodiny.
JanVýborně, sejdeme se před domem za 20 minut.
PavelDomluveno.
Словарь

někam – куда-то
se mnou – со мной
s radostí – с радостью
ukázat показать (см. Грамматику). Я – ukážu, ты – ukážeš, он/она/оно – ukáže, мы – ukážeme, вы – ukážete, они – ukážou
hotov – готов
připraven – готов
za (čtvrt hodiny) – через (15 минут)
před domem – перед домом
domluveno – договорились


Opakujte prosím

JanVy někam jdete?
PavelAno, jdu se projít.
JanJdete na procházku do města?
PavelAno, chci si prohlédnout Staré Město.
Словарь

procházka – прогулка
prohlédnout si – осмотреть. Я – prohlédnu si, ты – prohlédneš si, он/она/оно – prohíédne si, мы – prohlédneme si, вы – prohlédnete si, они – prohlédnou si
Staré Město – Старый Город (историческая часть Праги)


Poslouchejte prosím

JanPavle! Tady jsem!
PavelKam půjdeme?
JanPojedeme na Staroměstské náměstí.
PavelJak se tam dostaneme? Autobusem?
JanPůjdeme nejdřív napravo a potom nastoupíme na metro.
Словарь

půjdeme – пойдем. Будущее время глагола jit
pojedeme – поедем. Будущее время глагола jet
Staroměstské náměstí – Староместская площадь (одна из красивейших в Праге)
Jak se tam dostaneme? – Как нам туда добраться?
autobusem – на автобусе, автобусом
nejdřív – сначала
nastoupit – сесть (в транспорт)


Opakujte prosím

PavelJane! Tady jsem!
JanPůjdeme se projít.
PavelKam půjdeme nejdříve?
JanPojedeme metrem nebo tramvají na Staroměstské náměstí.

Poslouchejte prosím

PavelKde musíme vystoupit z metra?
JanNa stanici Staroměstská. Je to trasa A.
PavelJak se pak dostaneme na Staroměstské náměstí?
JanBudeme muset jít pořád rovně až na konec ulice. Tam zahneme doleva a Staroměstské náměstí bude před námi.
Словарь

vystoupit – выйти (из транспорта)
trasa – линия (в пражском метро три линии – А, В, С)
pak – потом
pořád rovně – всё время прямо
až na konec – до самого конца
zahnout – повернуть
doleva – налево


Opakujte prosím

PavelKde musíme vystoupit z tramvaje?
JanMusíme přestoupit z tramvaje číslo devět na číslo sedmnáct nebo osmnáct na zastávce Národní divadlo. Pak pojedeme až na Staroměstskou.
PavelJe to pak ještě daleko?
JanNěkolik set metrů. Pět minut pěšky.
Словарь

přestoupit – пересесть
číslo – номер
zastávka – остановка, na zastávce – на остановке (чередование k/c при склонении – см. Грамматику)
Národní divadlo – Национальный театр
několik set metrů – несколько сот метров
pěšky – пешком


Poslouchejte prosím

JanJak se vám líbí Praha?
PavelPraha je opravdu krásné město.
JanTeď půjdeme na Karlův most. Už ho znáte.
PavelJe to daleko?
JanNe, odsud je to docela blízko.
PavelMůžete mě vyfotografovat před tímto domem?
JanSamozřejmě.
PavelJe to zajímavý dům. Můžeme se podívat taky dovnitř?
JanBohužel je zavřený.
PavelUvnitř je jistě stejně krásný jako venku.
Словарь

Jak se vám líbí? – Как вам нравится?
opravdu – действительно, правда
teď – сейчас
Karlův most – Карлов мост
odsud – отсюда
vyfotografovat – сфотографировать
tím (to) – этим. Форма указательного местоимения ten – этот. Которого? toho. Которому? tomu. О котором? – (о) tom. Которым? – tim
zajímavý – интересный
podívat se – посмотреть, сходить
dovnitř – внутрь
zavřený – закрыт
uvnitř – внутри
stejně – одинаково
venku – снаружи


Opakujte prosím

JanJak se vám líbí Praha?
PavelPraha je opravdu krásné město.
PavelMůžete mě vyfotografovat ve dveřích tohoto domu?
JanAno. Můžeme se podívat dovnitř, projít skrz a na druhé straně zase vyjít ven.
Словарь

ve dveřich – в дверях
projit skrz – пройти через (дом)
na druhé straně – на другой стороне
zase – опять
vyjit – выйти
ven – здесь: на улицу


Opakujte prosím

JanJdeme špatně. Musíme zahnout doprava.
PavelJe to daleko?
JanNe, blízko. Projdeme touto úzkou ulicí, vyjdeme za kostelem na hlavní ulici, přejdeme přes křižovatku a jsme na místě.
PavelTo je krásná ulice.
JanVyfotografuju vás v ní, chcete?
Словарь

špatně – плохо
doprava – направо
tou (to) – этой. Форма указательного местоимения ta. Которой? – té. Которую? — tu. О которой? – (о) té
kostel – костёл
přes – через
křižovatka – перекрёсток
místo – место


Poslouchejte prosím

JanVidíte už most?
PavelAno. Vidím už i řeku.
JanTo je Vltava. Vidíte, nahoře nad námi je Pražský hrad. Je tam mnoho paláců a chrám svátého Víta. Dole pod Hradem jsou parky a část města, která se jmenuje Malá Strana.
PavelCo je na Hradě dnes?
JanVýstavy, koncerty, muzea… Na Hradě pracuje prezident a u Hradu je úřad arcibiskupa a mnoho velvyslanectví.
JanJe tu vždy mnoho turistů.
PavelPůjdeme do toho kostela napravo?
JanAno, uvnitř je velmi zajímavý.
PavelLíbí se mi v tomto kostele. Je tu ticho.
Словарь

nahoře – наверху
Pražský hrad – Пражский замок
hrad – замок, крепость
palác – дворец
chrám svátého Vita – собор св. Вита
dole – внизу
dnes – сегодня
výstava – выставка
muzeum – музей (при склонении таких слов um выпадает: do muzea – в музей, k muzeu – к музею и т. д.)
u – около
úřad — учреждение (здесь: резиденция)
arcibiskup – архиепископ
velvyslanectví – посольство
vždy – всегда
turista – турист


Opakujte prosím

JanTo je řeka Vltava.
PavelA před námi je jistě Pražský hrad.
JanJsou tam výstavy, koncerty, muzea a úřad prezidenta… Dnes je tu mnoho turistů.
PavelPodíváme se do toho kostela napravo?
JanJistě. Uvnitř je velmi zajímavý.

Poslouchejte prosím

PavelMalíři tu malujou obrazy.
JanMalujou a prodávají.
PavelChci si jeden koupit.
JanKterý?
PavelTamten malý. Líbí se mi.
JanNení špatný.
PavelBudu mít suvenýr z Karlova mostu.
PavelKolik stojí ten obraz?
malířČtyři sta korun.
Словарь

malujou – рисуют. Форма глагола malovat
obraz – картина
koupit – купить
který – какой, который
tamten – вон тот (находящийся дальше)
špatný – плохой
Kolik stojí? – Сколько стоит?


Opakujte prosím

PavelHaló, Olgo, mám suvenýr z Karlova mostu.
OlgaJaký suvenýr?
PavelObraz.
OlgaCo je na tom obraze?
PavelModré nebe, žluté slunce, černý a bílý Pražský hrad, zelené stromy v zahradě pod Hradem a červené střechy Malé Strany.
JanA teď můžeme jít na Nové Město.
Словарь

haló – алло
modrý – синий
žlutý – жёлтый
slunce – солнце
strom – дерево
v zahradě – в саду
střecha – крыша

Урок 5 — Упражнения

1) Ответьте на вопросы к диалогу.

а. Со chtějí dělat Pavel a Jan?

б. Jak se Pavel a Jan dostanou na Staroměstské náměstí?

в. Co všechno Pavel v Praze vidí?

г. Co si kupuje Pavel na Karlově mostě?

Ответ

a. Jdou do centra Prahy.
б. Metrem nebo tramvaji.
в. Произвольные ответы.
г. Obraz Pražského hradu a Malé Strany.

2) Найдите лишние слова.

а. ulice – křižovatka – náměstí – stůl

б. jablko – hruška – ryba – třešně

в. uvnitř – ven – stejně — venku

г. palác – dům – restaurace – zámek

Ответ

a. stůl; б. ryba; в. stejně; г. restaurace

3) Расскажите по картинке, как вы пройдёте к площади. Используйте слова: rovně, doleva, druhý (второй), zahnu, ulice, náměstí.

Ответ

Půjdu rovně, na druhé křižovatce zahnu doprava, pak ještě jednou doprava, potom doleva a budu na náměstí.

4) Составьте предложения.

а. Jsem v (Praha, Německo, Petrohrad, to muzeum, dům, hezká zahrada).

б. Jedu na (schůzka, Staroměstské náměstí, Slovensko, Ukrajina, Karlův most).

в. Jsme no (Pražský hrad, Ukrajina, ulice, Slovensko, ten most, Moló Strano).

г. Jdu do (kostel, hrad, restaurace, zahrada, ta čtvrť, ten krásný palác).

д. Stojí před /u (zámek, česká restaurace, ten dům, ta zahradou, úřad arcibiskupa).

е. Půjdu tam s (můj kamarád, tvá sestra, ti veselí Francouzi, Jirka, pan Horák).

Ответ

а. Praze, Německu, Petrohradě, tom muzeu, domě, hezké zahradě.
б. schůzku, Staroměstské náměstí, Slovensko, Ukrajinu, Karlův most.
в. Pražském hradě, Ukrajině, ulici, Slovensku, tom mostě, Malé Straně.
г. kostela, hradu, restaurace, zahrady, té čtvrti, toho krásného paláce.
д. před zámkem, českou restaurací, tím domem, tou zahradou, úřadem arcibiskupa, и zámku, české restaurace, toho domu, té zahrady, úřadu arcibiskupa.
е. mým/se svým kamarádem, tvou sestrou, těmi vešlými Francouzi, Jirkou, panem Horákem

5) Правильно расставьте фразы диалога.

а. Zastávka je blízko. Půjdete pořád rovně a u tamté vysoké budovy zahnete doleva.

б. Stanice metra je pěšky daleko. Musíte tam jet autobusem.

в. Prosím vás, jak se dostanu na stanici metra?

г. Za tím domem zahnu doleva?

д. Ano. Potom půjdete ještě sto padesát metrů a tam je zastávka.

е. A kde je tu autobusová zastávka?

Ответ

в, б, e, а, г, д

6) Вставьте нужные слова.

tady, jít, před, ještě, jet, na, nezahýbat, až, zastávek, budovu, rovně

а. Prosím vás, je zámek______ daleko? Ano, musíte_______několik_______tramvají.

б. Prosím vás, jak se dostanu______ nádraží? Vidíte tamtu_______? To je nádraží.

в. Prosím vás, jak se dostanu na náměstí? Musile______ pořád_______a nikam_______.

г. Prosím vás, kde je ______ stanice metra? Stanice metra je_______vámi.

Ответ

a. ještě, jet, zastávek; б. na, budovu; в. jít, rovně, nezahýbat; г. tady, před